SEARCH
Projekty

Iran śladami polskich uchodźców

Cel

Celem projektu Iran - śladami Polaków jest przede wszystkim przywrócenie polskiej pamięci zbiorowej losu Polaków przebywających w Iranie w l. 1942 – 1945.

Uświadomienie siły i konsekwencji ich uczuć patriotycznych oraz poszerzenie wiedzy o ważnym fragmencie dziejów polskiego wychodźstwa w kontekście wydarzeń związanych z ewakuacją i życiem Polaków w Iranie w latach 1942-1945.

Podróż będzie dokumentowana fotograficznie i filmowo. W czasie wyprawy będziemy także dokumentować obraz współczesnego Iranu, a przede wszystkim jego mieszkańców jako ludzi otwartych i tolerancyjnych

Trasa

Odwiedzimy następujące miasta: Bandar-e Anzali, Ahwaz, Khooramshahr, Basra, Teheran, Meszhed oraz Isfahan. Każde z tych miejsc jest historycznie związane z przybyciem, a następnie organizowaniem życia Polaków na gościnnej irańskiej ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje Isfahan – w sierocińcach znajdujących się w dawnej stolicy Persji do końca wojny przebywało ponad 2 tysiące dzieci. Planujemy dotrzeć do nekropolii, różnych miejsc upamiętniających polskich uchodźców, świadków wydarzeń, badaczy, przedstawicieli różnych instytucji, Irańczyków, którzy znają te wydarzenia zrelacji, a także do Uniwersytetu Teherańskiego, National Museum of Iran w Teheranie i ambasady RP w Teheranie. Liczne spotkania i wywiady umożliwią zebranie materiałów filmowych i fotograficznych.

Rezultaty

Najważniejszym rezultatem wyprawy będzie książka ze zdjęciami i różnymi historiami na temat polskich uchodźców.

Uchwycimy także obraz współczesnego Iranu.

Przygotujemy mobilne wystawy fotograficzne w Iranie jak i w Polsce

Opracujemy sylabusy dla zajęć do szkół podstawowych jak i liceów, o historii Polaków, ale także ukażemy oblicza współczesnego Iranu.