SEARCH
Projekty

HYBRID BORDERS

Projekt artystyczny, którego Fundacja była partnerem, realizowany dla i przez młodzież z Berlina i Poznania. Świadomi różnic i różnorodności pokonywaliśmy nasze wewnętrzne podziały na my i oni. Nie akceptując faktu, że różnice narodowe, etniczne czy kulturowe są barierą, stosując różnorakie środki wyrazu artystycznego odkrywaliśmy nowe sposoby samo-określania.

Tytułowe granice definiują wnętrze i zewnętrze, określają kto jest wewnątrz, a kto poza. Granice wykraczają jednakże poza ściśle terytorialny aspekt, pomagają budować tożsamość określając kim jesteśmy, skąd pochodzimy, do kogo należymy.
Ale to my decydujemy czy granice te będą wrogie i zamknięte czy otwarte i zapraszające.
Wdrażaliśmy koncepcję hybrydowej tożsamości, która pozwala mieszać rożne konteksty kulturowe i nadawać im nowe formy, włączać wykluczonych być w i poza jednocześnie.


Projekt i zdjęcia

Drei Wunsche Frei