Your address will show here +12 34 56 78
Fundacja Fiedlerów

 
 •  „Aby istnieć trzeba uczestniczyć”

 

Antoine de Saint-Exupéry
works.

 

Nasze Projekty

Aktywizacja grup

społecznych, zawodowych i wiekowych

Wspieranie idei

społeczeństwa obywatelskiego

Wspieranie dialogu

społeczno-politycznego

Wyrównywanie szans

walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji i wykluczenia

Krzewienie

postaw patriotycznych

Wspieranie osób

chorych i niepełnosprawnych

Krzewienie

postaw ekologicznych

Wspieranie

innowacji społecznych

Działanie na rzecz

poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela

Ochrona przyrody

dziedzictwa kulturowego, tradycji i zabytków

Wpieranie

i organizowanie działalności charytatywnej, promocja wolontariatu

Wspieranie dialogu

międzynarodowego, międzykulturowego, międzyreligijnego.

 • O nas

  Działamy

  Dzięki naszym działaniom chcemy uczestniczyć, czyli kształtować rzeczywistość wokół nas. Skupiać ciekawych ludzi i idee, dbać o bogactwo kultury, tradycji i przyrody, wspierać słabszych, pomagać w przezwyciężaniu wszelkich barier, umożliwiać realizację marzeń.

 • O nas

  Szerzymy

  Szerzyć tolerancję i korzyści wynikające z dialogu. Jednym słowem: działać. Zapraszamy do współpracy!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz do nas pytania, sugestie, chcesz z nami porozmawiać, napisz do nas. Skontaktujemy się z tobą.